E-KATALOGLAR
RAL K7 Classic
Teknik Şartnameler
E-KATALOGLAR
RAL K7 Classic
Teknik Şartnameler

BRV 2K

Polimer Bitümlü, İki Bileşenli, Elastik Su Yalıtım Malzemesi

TANIM

İki bileşenli, esnek, su bazlı, elyaf takviyeli, polimer bitümlü su yalıtım malzemesi

Bayındırlık Poz.No. : 04.379/105

KULLANIM ALANLARI

Temel, perde, duvar ve bodrum gibi zemin altı uygulamalarında, su ve nem geçirmezlik malzemesi olarak. Sızıntı suyuna, geçici ve sürekli su basıncına maruz kalan yapı ve yapı elemanlarının korunması ve izolasyonunda. Teras, çatı, mutfak, banyo vb. kuru veya hafif nemli detaylarda su yalıtım malzemesi olarak. Beton, taş, tuğla, biriket, sıva, şap gibi mineral yüzeylerin izolasyonunda. Eski bitümlü membran asfalt vb yalıtımların tamirinde. Isı yalıtım levhalarının yapıştırılmasında Yalıtım filesi, tecrit bezi vb donatıyla birlikte, daha yüksek basınçlı suya dayanması gereken izolasyon uygulamalarında kullanılır.

Tipi

 TS EN 15814 + A2

Renk

Siyah

Görünüm

Koyu kıvamlı sıvı

İnceltici

Su

Ağırlıkça Katı Madde, %

35

Yoğunluk

1,10 g/cm³

Sarfiyat

Neme karşı yalıtımda: 3 mm kalınlık için min.3,3 kg/m2

Basınçsız suya karşı: 4 mm kalınlık için min. 4,4 kg/m2

Basınçlı suya karşı: 6 mm kalınlık için min.6,6 kg/m2

Isı yalıtım levhalarının yapıştırılmasında min.2 kg/m2

Astar olarak

Sıvı bileşenin 1:10 su katılarak kullanımı 0.20-0.25 kg/m2

Karışım harcının 1:5 su katılarak kullanımı 0.5-0.8 kg/m2

Tüketim miktarı uygulama detayına ve yüzey düzgünlüğüne, emiciliğine göre farklılık gösterebilir.

Ambalajı

Likit ve toz bileşenleri 32 kg lık plastik kovada (Likit:24 kg,Toz:8 kg)

Alevlenme Noktası

100 °C

Karışım Oranı

Likit/Toz:3/1

Uygulama Yöntemleri

Fırça, Rulo, Havalı Tabanca, Havasız Tabanca

Karışım Ömrü

1-2 saat/25 °C

Raf Ömrü

1 yıl

Katlar Arası Bekleme Süresi

1. kat tamamen kürlendikten sonra ikinci kat uygulanmalıdır.

Kuruma Süresi

Isı derecesine ve nispi neme bağlı olarak minimum 48 saat

Sertleştikten sonra su geçirmezliği

(DIN 1048)

7 bar

Mekanik Mukavemet

7 gün

Ekipman Temizliği

Su ile

YÜZEY HAZIRLIĞI 
Uygulama yapılacak yüzey, toz, kir, pas ve yağdan arındırılmalı, gevşek parçalar kazınmalıdır. Sivri uçlar ve köşeler yuvarlatılmalıdır. Yüzeydeki demir ve tahta takozlar çıkartılıp varsa boşluklar doldurulmalıdır. Köşe ve kenarlara en az 4 cm çapında pah yapılmalı. BRV 2K kuru beton üzerine astarlanarak uygulanmalıdır.

UYGULAMA ŞEKLİ
Karıştırma:
Karışım miktarları:
24 kg sıvı bileşen
8 kg toz bileşen

Astar Uygulaması : 
Toz bileşen, sıvı bileşen içine yavaş yavaş ilave edilerek, 400-600 devir/dakika bir karıştırıcı ile 3-5 dakika homojen ve topaksız bir karışım elde edilinceye kadar karıştırılır bununla birlikte yüzeye astar 1/2 veya BRV 2K’ün sıvı bileşeni 1/10 oranında karışım harcını 1/5 oranında su ile iyice karıştırıp inceltildikten sonra astar olarak uygulanabilir. Malzeme uygun bir fırça ile dengeli bir şekilde dağıtılarak yatay yüzeylerde malzeme birikimine izin verilmeden uygulanmalıdır. Astarın kuruması beklenmeli ve daha sonra asıl uygulamaya geçilmelidir. 

Kaplama Uygulaması :
Astar kuruduktan sonra fırça , mala veya uygun püskürtme ekipmanı ile 2-5 mm kalınlığında uygulanır. Yüzeyin emiciliğine pürüzlülüğüne ve su yalıtım katmanının maruz kalacağı su basıncına göre daha fazla uygulanabilir. 2 kat uygulama yapılacak ise ilk katın kürünü alması beklenmeli ve diğer katın uygulanmasına daha sonra başlanmalıdır. Büyük alanlarda yatay düşey bileşim yerlerinde mekanik özelliklerini arttırtmak amacıyla ve çatlakların köprülenmesi için 50-100 gr/ m2’lik fibrocam veya file ile kullanılması önerilir. Hazırlanan karışım hava sıcaklığına bağlı olarak 1-2 saat içinde tüketilmelidir.

GÜVENLİK
Kullanmadan önce ambalaj üzerindeki güvenlik uyarılarına dikkat ediniz, gerektiği durumda ürünün Malzeme Güvenlik Bilgi Fişi’ne bakınız. Solumayınız, deri ve gözle temasından kaçınınız, yutmayınız, uygun iş güvenliği malzemesi kullanınız. Yangın ve patlama tehlikesi yanında çevrenin kirlenmemesi için de gerekli tedbirleri alınız. İyi havalandırılmış ortamlarda uygulayınız.

TAŞIMA ve DEPOLAMA
* Ürün 0 °C altındaki sıcaklıklarda donar.
* Açılmamış ürünü kendi ambalajında, ve uygun depolama koşullarında raf ömrü 12 aydır. 

NOT
BRV, üründe ve bu teknik dokümanda zaman içerisinde geliştirme/revizyon yapma hakkını saklı tutar. Bu Teknik Bilgi Fişi, daha önce bu ürün için yayınlanmış Teknik Bilgi Fişini geçersiz kılar ve 5 yıl süreyle geçerlidir. Kullanıcı, elindeki teknik dokümanın en güncel versiyon olduğundan emin olmalıdır, gerekirse firmamızla temas ederek dokümanın güncelliği sorgulanmalıdır. Ürünün amacına uygun kullanılıp kullanılmadığı, uygulama koşullarının ve şekillerinin geçerliliği uygulayıcının sorumluluğundadır. BRV Epoksi Boya, ürünlerin tavsiye edildiği şekilde uygulanmasından doğacak sonuçlardan, iş kazalarından, doğrudan ya da dolaylı zarardan ve ziyan hususunda hiç bir teminat talebini kabul etmez. Yukarıda bildirilen ambalajlama değerleri BRV tarafından standartlaştırılmış formüllerdeki nominal değerlerdir. Normal üretim şartlarında, uluslararası standartlarda öngörülen ölçüde sapmalar meydana gelebilir.