E-KATALOGLAR
RAL K7 Classic
Teknik Şartnameler
E-KATALOGLAR
RAL K7 Classic
Teknik Şartnameler

FUGAPOX SC 360

Epoksi Derz Dolgu ve Seramik Yapıştırıcı

TANIM

İki bileşenli, solventsiz, yüksek mukavemetli, kimyasallara dayanıklı, hijyenik epoksi derz dolgu ve seramik yapıştırıcı.

Bayındırlık Poz. No: 04.380/013

KULLANIM ALANLARI

Beton, doğal taş, gaz beton, seramik, tarihi binaların restorasyonunda, köşe, çatlak dilatasyon delik ve çatlakların doldurulmasında, kimyasal dayanım istenen yerlerde kullanılır. Düşey yüzeylerde de kullanılabilir. 

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
Tipi
Renk
Görünüm
Ağırlıkça Katı Madde, %
Yoğunluk
Sarfiyat
Ambalajı
Alevlenme Noktası
Karışım Oranı
Uygulama Yöntemleri
Karışım Ömrü
Raf Ömrü
Katlar Arası Bekleme Süresi
Kuruma Süresi
Eğilme Mukavemeti
Yapışma Mukavemeti (Çeliğe)
Betondan Kopma
Basınç Mukavemeti

TS EN 12004 (sistem 3)
Beyaz
Mat
99
1,80 gr/cm³
Sarfiyat tablosuna bakınız

4,50 kg A Bileşeni + 1,50 kg B Bileşeni:Toplam 6 kg
>25 °C
3 / 1
Mala, Spatula
50 dakika /25°C
1 yıl
12 saat / 25°C
12 saat / 25°C
20 C de min. 28 N /mm²
6,50 N/mm² (7 gün)
3,50 N/mm² (7 gün)
20 °C de min. 55 N/mm (7 Gün )

YÜZEY HAZIRLIĞI

* Yüzeyler yağ ve kirden arındırılmış olamalıdır. 

KARIŞIM HAZIRLAMA

A ve B bileşeni karışım oranlarına dikkat edilerek homojen bir karışım elde edilinceye kadar düşük devirli karıştırıcı yardımı ile en az 3-4 dakika karıştırılmalıdır. Karışım sonrası uygulamaya hazırdır.

UYGULAMA ŞARTLARI

* 10°C altında uygulamadan kaçınılmalıdır.
* Karışım oranlarına dikkat edilmelidir.
* Seramik veya fayans üzerine yapışan fazlalık malzeme kuruması beklenilmeden sıcak su ile temizlenmelidir.

GÜVENLİK

Ürün profesyonel kullanım içindir. Kullanmadan önce ambalaj üzerindeki güvenlik uyarılarına dikkat ediniz, gerektiği durumda ürünün Malzeme Güvenlik Bilgi Fişi’ne bakınız. Solumayınız, deri ve gözle temasından kaçınınız, yutmayınız, uygun iş güvenliği malzemesi kullanınız. Yangın ve patlama tehlikesi yanında çevrenin kirlenmemesi için de gerekli tedbirleri alınız. İyi havalandırılmış ortamlarda uygulayınız. 

TAŞIMA ve DEPOLAMA

* Ürün 5-35°C arasında muhafaza edilmelidir.
* Ürün direkt güneş ışığına maruz kalmamalıdır. 
* Açılmış ürünü kendi ambalajında, kapağı iyice kapatarak muhafaza edilmelidir. 

NOT

BRV, üründe ve bu teknik dokümanda zaman içerisinde geliştirme/revizyon yapma hakkını saklı tutar. Bu Teknik Bilgi Fişi, daha önce bu ürün için yayınlanmış Teknik Bilgi Fişini geçersiz kılar ve 5 yıl süreyle geçerlidir. Kullanıcı, elindeki teknik dokümanın en güncel versiyon olduğundan emin olmalıdır, gerekirse firmamızla temas ederek dokümanın güncelliği sorgulanmalıdır. Ürünün amacına uygun kullanılıp kullanılmadığı, uygulama koşullarının ve şekillerinin geçerliliği uygulayıcının sorumluluğundadır. BRV Epoksi Boya, ürünlerin tavsiye edildiği şekilde uygulanmamasından doğacak sonuçlardan, iş kazalarından, doğrudan ya da dolaylı zarardan ve ziyan hususunda hiç bir teminat talebini kabul etmez. Yukarıda bildirilen ambalajlama değerleri BRV tarafından standartlaştırılmış formüllerdeki nominal değerlerdir. Normal üretim şartlarında, uluslararası standartlarda öngörülen ölçüde sapmalar meydana gelebilir.