E-KATALOGLAR
RAL K7 Classic
Teknik Şartnameler
E-KATALOGLAR
RAL K7 Classic
Teknik Şartnameler

SC 310 VISCOBOND

Epoksi Esaslı Akışkan Kıvamlı Ankraj ve Yapıştırma Harcı

TANIM

3 bileşenli, akışkan kıvamlı, solventsiz epoksi tamir, ankraj, yapıştırma ve montaj harcıdır.

Bayındırlık Poz. No: 04.379/H05

KULLANIM ALANLARI

Çatlakların tamir, montaj ve izolasyonunda, ankraj elemanlarının sabitlenmesinde, binaların yapısal güçlendirilmesi işlemlerinde, beton zeminlere yapılan filiz ekme işlemlerinde, her türlü beton, taş, mermer ve metal yüzeylere uygulanan yapıştırma işlemlerinde filiz demirlerinin sabitlenmesinde, makinaların zemine sabitlenmesinde, ankastre ürünlerin beton yüzeylere montajında, cıvata ve pimlerin ankrajında, tren, tranvay, metro raylarının ve korkulukların sabitlenmesi ve montajında kullanılır.

Tipi

TS EN 1504-6

Renk

Kum beji

Görünüm

Mat

Ağırlıkça Katı Madde, %

100

Yoğunluk

1,80 g/cm³

Ambalajı

1 kg A Bileşeni + 0,500 kg B Bileşeni + 3,500 kg C Bileşeni  = Toplam 5 kg Set

B Bileşeni C Bileşeninin içindedir.

Karışım Oranı

A/B/C = 1 / 0,500 / 3.500

Uygulama Yöntemleri

Spatula, Mala

Karışım Ömrü

Kürlenme süresi

Uygulama Sıcaklığı

Beton Yüzeye Aderansı
Metal Yüzeye Aderansı
Basınç Dayanımı
Eğilme Dayanımı

30 dakika / 25°C

24 saat (+23 ºC %50 nem )(Maksimum mukavemet, fiziksel ve kimyasal dayanıma 7 gün sonunda ulaşır)

Min + 8 ºC
5,32 N/mm²  (21 gün)

5,42 N/mm2  (21 gün)

70 N/mm²  (28 gün)  EN 196-1
25 N/mm²  (28 gün)  EN 196-1

Raf Ömrü

1 yıl

YÜZEY HAZIRLIĞI

Yüzeydeki serbest parçacıklar ve boya artıkları tamamen temizlenmeli, kırık ve çatlaklar tamir edilmeli, yüzeyler pürüzlendirilip vakumlu süpürge ile tozdan, yağdan ve kirden, çelik yüzeyler pastan arındırılmalıdır. 

KARIŞIM HAZIRLAMA

A ve B bileşeni karışım oranlarına dikkat edilerek homojen bir karışım elde edilinceye kadar spatula, mala veya düşük devirli karıştırıcı yardımı ile en az 3-4 dakika karıştırılmalıdır. Karşım sonrası uygulamaya hazırdır.

UYGULAMA ŞARTLARI

* Yüzeyler yeterli dayanıma sahip olmalıdır. Betonun basınç dayanımı en az 25 N/mm², çekme dayanımı en az 1,5 N/mm² olmalıdır.
* 10°C altında ve çok nemli ortamlarda uygulamadan kaçınılmalıdır.
* Karışım oranlarına dikkat edilmelidir. 
* Genel amaçlı Yapıştırma uygulamalarında ürün her iki yüzeye uygulanmalı ve preslenerek tam kuruma tamamlanana kadar hareket ettirilmemelidir. Demir filizlerinin sabitlenmesinde delikler basınçlı hava, fırça veya vakumlu süpürge ile çok iyi temizlenmelidir. Delikler 2/3 oranında karışımı tamamlanmış ürün ile doldurulur ve demir filizleri tek yöne döndürülerek deliklere sabitlenir az miktarda ürünün delikten taşması gerekir, ürünün eksik gelmesi ve delikten taşmaması durumunda demir filizi yerinden çıkarılarak ürün ilavesi yapılmalı ve işlem aynı şekilde uygulanmalıdır.

GÜVENLİK

Ürün profesyonel kullanım içindir. Kullanmadan önce ambalaj üzerindeki güvenlik uyarılarına dikkat ediniz, gerektiği durumda ürünün Malzeme Güvenlik Bilgi Fişi’ne bakınız. Solumayınız, deri ve gözle temasından kaçınınız, yutmayınız, uygun iş güvenliği malzemesi kullanınız. Yangın ve patlama tehlikesi yanında çevrenin kirlenmemesi için de gerekli tedbirleri alınız. İyi havalandırılmış ortamlarda uygulayınız. 

TAŞIMA ve DEPOLAMA

* Ürün 5-35°C arasında muhafaza edilmelidir.
* Ürün direkt güneş ışığına maruz kalmamalıdır. 
* Açılmış ürünü kendi ambalajında, kapağı iyice kapatarak muhafaza edilmelidir. 

NOT
BRV, üründe ve bu teknik dokümanda zaman içerisinde geliştirme/revizyon yapma hakkını saklı tutar. Bu Teknik Bilgi Fişi, daha önce bu ürün için yayınlanmış Teknik Bilgi Fişini geçersiz kılar ve 5 yıl süreyle geçerlidir. Kullanıcı, elindeki teknik dokümanın en güncel versiyon olduğundan emin olmalıdır, gerekirse firmamızla temas ederek dokümanın güncelliği sorgulanmalıdır. Ürünün amacına uygun kullanılıp kullanılmadığı, uygulama koşullarının ve şekillerinin geçerliliği uygulayıcının sorumluluğundadır. BRV Epoksi Boya, ürünlerin tavsiye edildiği şekilde uygulanmamasından doğacak sonuçlardan, iş kazalarından, doğrudan ya da dolaylı zarardan ve ziyan hususunda hiç bir teminat talebini kabul etmez. Yukarıda bildirilen ambalajlama değerleri BRV tarafından standartlaştırılmış formüllerdeki nominal değerlerdir. Normal üretim şartlarında, uluslararası standartlarda öngörülen ölçüde sapmalar meydana gelebilir.

* Solvent içermez
* Akışkan kıvamlı olduğundan zeminlerde kolay uygulama sağlar.
* Metal ve çelik akşamların betona mükemmel yapıştırma sağlar.
* Reaksiyonunu tamamladıktan 7 gün sonra tuzlu su çözeltilerine, seyreltik asitlere, bazlara, mineral yağlara ve benzine dayanımlıdır
* Yüksek mekanik mukavemete sahip su geçirimsiz bir üründür.
* Metal ve beton arasında kuvvetli aderans sağlar.
* Filiz ekimi sırasında demire kolaylıkla sarılır ve antikorozif koruma sağlar.